ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 14 Δεκ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 32/13-12-2021


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΩΙ5946ΜΤΛΗ-ΝΒΠ – Τροποποίηση των ωρών διάθεσης εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας – Παπαδόπουλος Γεώργιος (ΠΕ01)

ΑΔΑ: ΩΘΟΓ46ΜΤΛΗ-Δ4Φ – Ανακλήσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικού – Αναγνώστου Δημήτριος (ΠΕ01)

ΑΔΑ: 6Γ8146ΜΤΛΗ-1ΝΜ – Τροποποίηση των ωρών ανάθεσης διδακτικού ωραρίου σε εκπαιδευτικό, με αντίστοιχη μείωση των ωρών κάλυψης του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου με παροχή γραμματειακής υποστήριξης – Μάντζιος Κυριάκος (ΠΕ80)

ΑΔΑ: ΨΓΛΩ46ΜΤΛΗ-31Σ – Τροποποίηση των ωρών ανάθεσης διδακτικού ωραρίου σε εκπαιδευτικό, με αντίστοιχη μείωση των ωρών κάλυψης του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου με παροχή γραμματειακής υποστήριξης – Ξηρού Ελένη (ΠΕ80)

 

Share and Enjoy !
Shares