ΔΔΕ Φλώρινας – Τοποθέτηση αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες (ΠΔΕ COVID-19) Οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 20-10-2020 έως και την Τετάρτη 21-10-2020

Α. Απόφαση 5246/19-10-2020 της ΔΔΕ Φλώρινας για την τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν με την  141729/Ε1/16-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΓ346ΜΤΛΗ-Υ59) απόφαση του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο του έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό Έτος 2020-2021.

Β. Απόφαση 5247/19-10-2020 της ΔΔΕ Φλώρινας για την τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ που προσλήφθηκαν με την 141708/Ε1/16-10-2020 (ΑΔΑ: 9Υ3Ω46ΜΤΛΗ-ΚΗΖ) απόφαση του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο του έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό Έτος 2020-2021.

Οι αναπληρωτές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους (με τις περισσότερες ώρες) από την Τρίτη 20-10-2020 έως και την Τετάρτη 21-10-2020.

Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας

Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Πέτρου Σταύρος

Τηλ. 2385350546

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο