ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 4 Νοε 2020


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΩΡΑΩ46ΜΤΛΗ-ΟΛΕ – Τροποποίηση των Ωρών Έγκρισης Υπερωριακής Απασχόλησης – Γρούιου Ελένη (ΠΕ03)

ΑΔΑ: ΨΟΚΙ46ΜΤΛΗ-0ΡΓ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Δίλλαλου Αμαλία (ΠΕ04.01) και Χριστίδου Κωνσταντίνα (ΠΕ86)

ΑΔΑ: 93Ψ146ΜΤΛΗ-6Ω8 – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Κούλη Σταυρούλα (ΠΕ03)

 

Share and Enjoy !
Shares