ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/20-09-2022

ΑΔΑ: ΩΖ3Ν46ΜΤΛΗ-Λ3Ι – Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού (Εκπαιδευτικοί που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ) – Σεχίδου Άννα (ΠΕ83)

ΑΔΑ: 6ΑΥ546ΜΤΛΗ-ΟΕΑ – Τροποποιήσεις και διορθώσεις επί των διαθέσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα)