ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/20-09-2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΩΖ3Ν46ΜΤΛΗ-Λ3Ι – Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού (Εκπαιδευτικοί που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ) – Σεχίδου Άννα (ΠΕ83)

ΑΔΑ: 6ΑΥ546ΜΤΛΗ-ΟΕΑ – Τροποποιήσεις και διορθώσεις επί των διαθέσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα)

 

Share and Enjoy !
Shares