ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις – Τετάρτη 25 Αυγ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ 22/24-08-2021

ΑΔΑ: ΨΞ6Η46ΜΤΛΗ-4Λ5 – Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου – Φωτιάδου Χριστίνα (ΠΕ88.02)

ΑΔΑ: ΩΤΣΑ46ΜΤΛΗ-ΝΒΩ – Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν με τις αριθμ. 95849/Ε1/02-08-2021 (ΦΕΚ 1818/Γ/10-08-2021) και 97010/Ε1/04-08-2021 (ΦΕΚ 1819/Γ/10-08-2021)

ΑΔΑ: ΨΩΗΞ46ΜΤΛΗ-46Ω – Αρχική προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας από προηγούμενα έτη, ως οργανικά ανήκοντες στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας

ΑΔΑ: 9ΣΝΣ46ΜΤΛΗ-3ΥΓ – Αρχική προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο