ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 24 Νοε 2021


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΨΚΣ946ΜΤΛΗ-ΓΩ6 – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Μπάλλα Αναστασία (ΠΕ06)

 

Share and Enjoy !
Shares