ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 14 Οκτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 27/11-10-2021 και 28/14-10-2021


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 9Η3Θ46ΜΤΛΗ-ΦΕΖ – Τροποποίηση των διαθέσεων εκπαιδευτικού για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου (Εκπαιδευτικός άνευ οργανικής θέσης σε σχολική μονάδα αλλά οργανικά ανήκουσα στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας)

ΑΔΑ: ΨΘΧΧ46ΜΤΛΗ-ΘΜΡ – Ανακλήσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στο Ε.Κ. Αμυνταίου

ΑΔΑ: Ω5Α246ΜΤΛΗ-ΙΑΝ – Τροποποίηση των τοποθετήσεων-διαθέσεων αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022

ΑΔΑ: ΨΥ5Ρ46ΜΤΛΗ-7ΛΝ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Φαρσάρη Γε ωργία (ΠΕ01)

ΑΔΑ: 612Θ46ΜΤΛΗ-ΡΟΜ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπουτσή Κλεοπάτρα (ΠΕ02)

ΑΔΑ: ΨΠΘΗ46ΜΤΛΗ-ΛΨΒ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μάνου Λεωνίδας (ΠΕ04.01)

ΑΔΑ: 9Γ0Η46ΜΤΛΗ-09Τ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Λαζαρίδου Ελένη (ΠΕ06)

 

Share and Enjoy !
Shares