ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 1 Δεκ 2021


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΨΨ1Δ46ΜΤΛΗ-ΚΞ5 – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Αγγελίδου Μαρία (ΠΕ11)

 

Share and Enjoy !
Shares