ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – Τρίτη 13 Οκτ 2020


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 6ΤΠΝ46ΜΤΛΗ-ΔΓΕ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Αμπράζης Αλέξανδρος

ΑΔΑ: 6Η6Π46ΜΤΛΗ-2ΘΚ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Τζημόπουλος Μάρκος

 

 

Share and Enjoy !
Shares