ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – Τετάρτη 23 Σεπτ 2020

ΑΔΑ: ΨΦΛΘ46ΜΤΛΗ-ΑΥ1 – Τροποποίηση των ωρών μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου

ΑΔΑ: ΩΘΨ646ΜΤΛΗ-Φ2Ε – Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού

ΑΔΑ: ΩΜ2Α46ΜΤΛΗ-ΨΡΑ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης

ΑΔΑ: 67Θ446ΜΤΛΗ-9ΙΟ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Υποβολή αποκλειστικά ηλεκτρονικών αιτήσεων από την Τετάρτη 05 Μαΐου 2021 έως και την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00(Διαβάστε περισσότερα)
+ +