ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Φλώρινας 19 και 20/30-07-2021

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού στη κενούμενη θέση Διευθυντή του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Φλώρινας (Απόφαση 3170/30-07-2021, ΑΔΑ: Ω1ΩΩ46ΜΤΛΗ-41Ξ)

ΑΔΑ: 6ΙΡΟ46ΜΤΛΗ-ΓΝΦ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Δανιηλίδης Δημήτριος (ΠΕ03)

Μετάβαση στο περιεχόμενο