ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – Παρασκευή 9 Οκτ 2020 Πράξη 25/07-10-2020 του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 9ΔΒΖ46ΜΤΛΗ-1Ο2 – Ανακλήσεις ή/και τροποποιήσεις διαθέσεων, ωρών και ημερών διάθεσης, εκπαιδευτικών γενικής παιδείας, για τη συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Κλάδοι: ΠΕ78, ΠΕ80) (Απόφαση 5070/09-10-2020 της ΔΔΕ Φλώρινας)

ΑΔΑ: 9ΗΤΡ46ΜΤΛΗ-ΞΤ9 – Ανάκληση και τροποποίηση διαθέσεων αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86 σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021 (Απόφαση 5076/09-10-2020 της ΔΔΕ Φλώρινας)

ΑΔΑ: ΩΡΨΙ46ΜΤΛΗ-ΔΜΝ – Ανακλήσεις ή/και τροποποιήσεις διαθέσεων, ωρών και ημερών διάθεσης, για τη συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, εκπαιδευτικών γενικής παιδείας (Κλάδοι: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) (2η ανακοινοποίηση της 5077/09-10-2020 απόφασης της ΔΔΕ Φλώρινας)