ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – Παρασκευή 30 Οκτ 2020 Πράξη 28/30-10-2020 του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Σαρβάνη Βασιλική (ΑΔΑ: ΩΦ3Ξ46ΜΤΛΗ-ΛΓ0)

Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Βατάλης Αντώνιος (ΑΔΑ: 9ΧΚ846ΜΤΛΗ-ΘΜ1)

Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Δούπα Μαρία-Ευθυμία (ΑΔΑ: 6Ζ4Ι46ΜΤΛΗ-ΛΜΑ)

Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Λαγουδάκη Μαρία (ΑΔΑ: ΨΨΩΘ46ΜΤΛΗ-ΡΜΔ)

Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών για το σχολικό έτος 2020-2021 (Απόφαση 5497/30-10-2020, ΑΔΑ: 6Ν5Ξ46ΜΤΛΗ-37Ρ)

Ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών και νέες διαθέσεις για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας (Απόφαση 5498/30-10-2020, ΑΔΑ: 6ΝΛΥ46ΜΤΛΗ-ΘΣΓ)

Μερική διάθεση εκπαιδευτικού – Ραπτόπουλος Μιχαήλ (Απόφαση 5500/30-10-2020, ΑΔΑ: ΨΙ0Η46ΜΤΛΗ-4Ν4)

Τροποποίηση μερικών διαθέσεων εκπαιδευτικού – Ρούφου Πολυξένη (Απόφαση 5517/30-10-2020, ΑΔΑ: ΨΜΑΑ46ΜΤΛΗ-ΕΓΗ)

Διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ86 και ΠΕ88.01 στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021 (Απόφαση 5499/30-10-2020, ΑΔΑ: 9ΘΠΤ46ΜΤΛΗ-67Ρ)

Τροποποίηση των ωρών διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό Έτος 2020-2021 – Δελετζέ Ευγενία (Απόφαση 5510/30-10-2020, ΑΔΑ: ΨΠΞΒ46ΜΤΛΗ-6Γ3 )

Share and Enjoy !
Shares