ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – Παρασκευή 16 Οκτ 2020

ΑΔΑ: 98Ω646ΜΤΛΗ-ΙΨ4 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μπούτλα Φωτεινή

ΑΔΑ: 6ΔΟΡ46ΜΤΛΗ-5ΡΥ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μοχάμετ Νάντια

ΑΔΑ: 9Κ4Ψ46ΜΤΛΗ-ΤΔ2 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Βακάλης Σωκράτης

ΑΔΑ: ΨΗΞΗ46ΜΤΛΗ-ΣΒΦ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Ψαρρή Βασιλική

ΑΔΑ: 6ΩΕΜ46ΜΤΛΗ-ΝΗΣ – Συμπληρώσεις ωραρίου & μερικές ή/και ολικές ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για παροχή διοικητικού έργου

ΑΔΑ: Ψ91Σ46ΜΤΛΗ-ΝΥΩ – Τροποποίηση των ημερών διάθεσης εκπαιδευτικού σε σχολικές μονάδες (Κλάδος: ΠΕ07) – Βοζινίδου Όλγα

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο