ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – Δευτέρα 9 και Τρίτη 10 Νοε 2020

ΑΔΑ: ΨΘ3746ΜΤΛΗ-ΟΑΥ – Απόφαση τοποθετήσεων και μερικής διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021

ΑΔΑ: 9ΗΜ246ΜΤΛΗ-ΙΓΣ – Τροποποίηση των Ωρών Έγκρισης Υπερωριακής Απασχόλησης – Δελετζέ Ευγενία (ΠΕ04.02)

ΑΔΑ: Ψ7ΟΛ46ΜΤΛΗ-9ΔΛ – Τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικού γενικής παιδείας, για τη συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου (Κλάδος: ΠΕ80) – Απαζίδου Σοφία (ΠΕ78)

 

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο