ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ, Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 19/18-07-2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 9ΗΩΘ46ΜΤΛΗ-Ε0Ζ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Ηλιάδης Παύλος (ΠΕ83)

ΑΔΑ: Ψ9ΒΗ46ΜΤΛΗ-ΧΔΠ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Καραγιάννη Χριστίνα (ΠΕ02)

 

Share and Enjoy !
Shares