ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – 18 Σεπτ 2020

ΑΔΑ: 68ΑΙ46ΜΤΛΗ-44Λ – Τροποποίηση της αριθμ. 4209/31-08-2020 απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας κατά το μέρος που αφορά τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής των κλάδων ΠΕ11 και ΠΕ78, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατόπιν απόσπασης τους

ΑΔΑ: 9ΓΟΩ46ΜΤΛΗ-Ι71 – Διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Κλάδοι: ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ84, ΠΕ88.02)

ΑΔΑ: 6ΦΛΛ46ΜΤΛΗ-ΧΤΛ – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (Κλάδοι: ΠΕ82, ΠΕ87.02, ΠΕ88.02)

ΑΔΑ: 6ΘΡ446ΜΤΛΗ-3Ω4 – Απόφαση τροποποίησης τοποθετήσεων και μερικής διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ82 και ΠΕ87.02 σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο