ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ 14 Σεπτ 2020

ΑΔΑ: Ψ4ΜΟ46ΜΤΛΗ-4ΩΞ – Διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Κλάδοι: ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86) (Απόφαση 4501/14-09-2020)

ΑΔΑ: 6Τ9246ΜΤΛΗ-Ψ1Β – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (Κλάδοι: ΠΕ07,ΠΕ11,ΠΕ86) (Απόφαση 4502/14-09-2020)

ΑΔΑ: Ψ4Χ046ΜΤΛΗ-ΒΒ9 – Τροποποίηση της αριθμ.4326/03-09-2020 απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας που αφορά τοποθετήσεις και μερικές διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της, στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021 (Απόφαση 4449/11-09-2020)

ΑΔΑ: Ψ1ΧΨ46ΜΤΛΗ-Σ5Δ – Απόφαση τροποποίησης τοποθετήσεων και μερικής διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021 (Απόφαση 4450/11-09-2020)

ΑΔΑ: ΨΓΡΗ46ΜΤΛΗ-Δ4Β – Τροποποίηση της αριθμ. 4209/31-08-2020 απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας κατά το μέρος που αφορά τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ86, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατόπιν απόσπασης τους (Απόφαση 4448/11-09-2020)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο