ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – 11 Σεπτ 2020

ΑΔΑ: Ψ1ΠΣ46ΜΤΛΗ-ΛΥΥ – Τροποποίηση της αριθμ. 4324/03-09-2020 απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας για τη διάθεση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Κλάδοι: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΑΔΑ: 92ΚΒ46ΜΤΛΗ-0ΒΒ – Τροποποίηση της αριθ.4323/03-09-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας που αφορά τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ως οργανικά ανήκοντες στη Δ.Δ.Ε. Φλώρινας, ή/και κατόπιν απόσπασης τους (Κλάδοι: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΑΔΑ: ΩΜΒΡ46ΜΤΛΗ-ΒΡΚ – Απόφαση απόσπασης και τοποθέτησης εκπαιδευτικού στη θέση του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2020- 2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο