ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις – Πέμπτη 30 Σεπτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 24/10-09-2021


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 96ΥΣ46ΜΤΛΗ-0ΦΠ – Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022

 

Share and Enjoy !
Shares