ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 28 Ιαν 2021

ΑΔΑ: ΨΥΠ046ΜΤΛΗ-70Α – Ανάκληση προσωρινής διάθεσης εκπαιδευτικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας – Τόλη Θεοδώρα (ΠΕ05)

ΑΔΑ: 6Α9046ΜΤΛΗ-Ρ4Μ – Ανάκληση προσωρινής διάθεσης εκπαιδευτικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας – Σουγλέρη Βασιλική (ΠΕ05)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο