ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 9ΔΟ046ΜΤΛΗ-3Ψ3 – Τοποθετήσεις ή/και διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί άνευ οργανικής θέσης σε σχολική μονάδα, αλλά οργανικά ανήκοντες στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας)

ΑΔΑ: 6ΧΠΚ46ΜΤΛΗ-ΘΓ1 – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Αλεξοπούλου Σοφία (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 9ΒΣΞ46ΜΤΛΗ-ΛΤΒ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Μάνου Λεωνίδας (ΠΕ04.01)

ΑΔΑ: 6ΙΡ646ΜΤΛΗ-ΤΒΕ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Κυρκόπουλος Αθανάσιος (ΠΕ02), Λαγουδάκη Μαρία (ΠΕ04.02), Νικολαΐδης Θεοδόσιος (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 9ΥΤΣ46ΜΤΛΗ-ΨΚΔ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Αλεξιάδης Ιωάννης (ΠΕ81), Σταθόπουλος Μιχαήλ (ΠΕ81)

 

Share and Enjoy !
Shares