ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 1 Οκτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/30-09-2021


άκουσε το άρθρο

Τροποποιήσεις, ανακλήσεις και συμπληρώσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ) (Απόφαση 4266/01-10-2021, ΑΔΑ: ΨΛΧΧ46ΜΤΛΗ-ΑΣΥ)

Τροποποιήσεις, ανακλήσεις και συμπληρώσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί ανήκοντες στη ΔΔΕ Φλώρινας και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) (Απόφαση 4267/01-10-2021, ΑΔΑ: 673946ΜΤΛΗ-ΟΚΨ)

Διάθεση εκπαιδευτικών του Εσπερινού ΕΠΑΛ Φλώρινας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας (Απόφαση 4268/01-110-2021, ΑΔΑ: 6ΔΓ046ΜΤΛΗ-Ψ4Η)

 

Share and Enjoy !
Shares