ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 1 Απρ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 8/31-03-2022

ΑΔΑ: Ψ7ΩΑ46ΜΤΛΗ-ΕΨΩ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Αντωνίου Δημήτριος (ΠΕ84)

ΑΔΑ: ΩΧ1946ΜΤΛΗ-ΚΝΡ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Γεωργιάδης Γεώργιος (ΠΕ02)

ΑΔΑ: ΨΚΔΦ46ΜΤΛΗ-ΦΤΡ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τζέτζης Γεώργιος (ΠΕ83)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο