ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/20-09-2022

ΑΔΑ: 657546ΜΤΛΗ-ΜΛ0 – Απόφαση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού του 1ου ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας για ανάληψη των εργαστηριακών ωρών των μαθημάτων του 1ου Ε.Κ. Φλώρινας, στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2022-2023

ΑΔΑ: 6ΜΥΑ46ΜΤΛΗ-ΥΟ5 – Ολική διάθεση εκπαιδευτικού του 1ου ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο