ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 7/28-03-2022

ΑΔΑ: 63ΦΠ46ΜΤΛΗ-Ι6Β – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού – Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 6ΙΟΧ46ΜΤΛΗ-Ο07 – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού – Τζήμας Γεώργιος (ΠΕ02)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο