ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ 12/24-05-2021


άκουσε το άρθρο

Προσωρινός Συμπληρωματικός Πίνακας Βελτιώσεων και Οριστικών Τοποθετήσεων Γενικής Παιδείας 2021 (Έγγραφο 2033/24-05-2021 της ΔΔΕ Φλώρινας)

ΑΔΑ: ΩΦΝΙ46ΜΤΛΗ-Ψ1Ε – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Λάζου Αργύριος (ΠΕ79.01)

ΑΔΑ: ΩΧΛΜ46ΜΤΛΗ-Ι24 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τασσοπούλου Χριστίνα (ΠΕ86)

ΑΔΑ: 9ΙΞΨ46ΜΤΛΗ-004 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Κυριακού Γεώργιος (ΠΕ86)

 

Share and Enjoy !
Shares