ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 20 Σεπτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Νο 24/10-09-2021

ΑΔΑ: 9ΤΔ746ΜΤΛΗ-ΛΔΚ – Μείωση ωραρίου λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας – Λαζαρίδου Μαρία (ΠΕ03)

ΑΔΑ: ΨΤΝΘ46ΜΤΛΗ-ΟΦ6 – Έγκριση Ανάθεσης Υπερωριακής Απασχόλησης – Σταυρίδου Φαίδρα (ΠΕ06)

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο