ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 18 Οκτ 2021 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 27/11-10-2021 και 28/14-10-2021


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: Ω3ΑΔ46ΜΤΛΗ-3ΙΣ – Έγκριση ΠΥΣΔΕ για ενεργοποίηση Γ’ αναθέσεων και για περιπτώσεις Β’ αναθέσεων άνω των 11 διδακτικών ωρών

ΑΔΑ: 9ΚΓΑ46ΜΤΛΗ-ΚΨΣ – Ανάκληση απόφασης τροποποίησης των διαθέσεων εκπαιδευτικού για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου (Εκπαιδευτικός άνευ οργανικής θέσης σε σχολική μονάδα αλλά οργανικά ανήκουσα στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας) – Τόλη Θεοδώρα (ΠΕ05)

ΑΔΑ: 94ΝΗ46ΜΤΛΗ-6ΧΘ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Κουλουκάτση Αικατερίνη (ΠΕ02)

 

Share and Enjoy !
Shares