ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 12/18-04-2022

ΑΔΑ: ΨΗΒ246ΜΤΛΗ-4Α7 – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Λαζένκα Χριστίνα (Π87.02)

ΑΔΑ: 9ΗΛΝ46ΜΤΛΗ-7ΥΦ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Ευαγγέλου Ιωάννης (ΠΕ82)

ΑΔΑ: 9Δ6Ζ46ΜΤΛΗ-5ΦΣ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Λάζου Αργύριος (ΠΕ79.01)

ΑΔΑ: 992Δ46ΜΤΛΗ-6ΑΝ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Μακατσώρη Αγγελική (ΠΕ81)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο