ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 6/14-03-2022

ΑΔΑ: ΩΖΘ046ΜΤΛΗ-ΙΤΘ – Τροποποίηση της διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, που προσλήφθηκε σε σχολική μονάδα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου, στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022 – Παπαζήση Ευτυχία (ΠΕ03)

ΑΔΑ: ΩΝ0Σ46ΜΤΛΗ-ΝΘΨ – Τροποποίηση στην τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολική Μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το Σχολικό Έτος 2021-2022 – Πεντερίδου Ευτυχία (ΠΕ86)

ΑΔΑ: 625446ΜΤΛΗ-ΞΕΕ – Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού – Μαλακόζη Μαρία (ΠΕ03)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο