ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτ 10 Μαΐου 2021

ΑΔΑ: 6Ζ3Ξ46ΜΤΛΗ-ΦΞ8 – Ανανέωση των Ωρών Έγκρισης Υπερωριακής Απασχόλησης – Δελετζέ Ευγενία (ΠΕ04.02)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο