ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 9 και 10 Νοε 20211 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 30/09-11-2021

ΔΑ: ΩΑΓ946ΜΤΛΗ-Ω4Φ – Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου αρχικά στο 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας και διαμέσου αυτού στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας – Αλεξιάδης Ιωάννης (ΠΕ81)

ΑΔΑ: ΨΖ5146ΜΤΛΗ-Α7Λ – Ορισμός υπευθύνων των εργαστηρίων χρήσης από το Δ.ΙΕΚ Φλώρινας

ΑΔΑ: Ψ62Π46ΜΤΛΗ-70Ψ – Διαθέσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

ΑΔΑ: Ψ7Υ146ΜΤΛΗ-ΕΩΠ – Ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών που είχαν συντελεστεί για τη συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα)

ΑΔΑ: ΩΘΗΛ46ΜΤΛΗ-ΞΗ0 – Τροποποίηση στις διαθέσεις εκπαιδευτικού που περιήλθε στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ κατόπιν απόσπασής του από άλλο ΠΥΣΔΕ – Παπάς Ευστράτιος (ΠΕ04.01)

ΑΔΑ: 9ΗΦΞ46ΜΤΛΗ-69Ω – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Μαρκούλης Χρήστος (ΠΕ04.01)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο