ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 31 Μαΐου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 15/31-05-2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 9Ξ6Δ46ΜΤΛΗ-ΞΛΕ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Κυριακού Γεώργιος (ΠΕ86)

ΑΔΑ: ΩΑΨΖ46ΜΤΛΗ-ΘΛ9 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Λάζου Αργύριος (ΠΕ79.01)

 

Share and Enjoy !
Shares