ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 27 Νοε 2020

ΑΔΑ: 962Φ46ΜΤΛΗ-4Δ9 – Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2020-2021

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο