ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 18 και 25 Ιαν 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 1/18-01-2022 και 2/25-01-2022

ΑΔΑ: 6ΘΑΔ46ΜΤΛΗ-Τ4Ρ – Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού – Μαρκοπούλου Ελένη (ΠΕ03)

ΔΑ: 62Δ946ΜΤΛΗ-7ΑΟ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Κουρεμένου Ειρήνη (ΠΕ02)

ΑΔΑ: Ψ6ΚΖ46ΜΤΛΗ-7ΧΙ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τσουκαλά Αιμιλία (ΠΕ02)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο