ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 1 Μαρτίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 4/01-03-2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 647146ΜΤΛΗ-Ι5Ζ – Τροποποίηση ωραρίου διάθεσης εκπαιδευτικού – Τσιώλη Αικατερίνη (ΠΕ03)

ΑΔΑ: 9Υ3Α46ΜΤΛΗ-ΖΨΝ – Τροποποίηση τοποθέτησης, και διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου – Μαλακόζη Μαρία (ΠΕ03)

ΑΔΑ: 6ΗΥΓ46ΜΤΛΗ-ΗΒ1 – Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Τσιώλη Αικατερίνη (ΠΕ03)

ΑΔΑ: ΩΥΦΤ46ΜΤΛΗ-54Ε – Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Ελληνίδης Ιωάννης (ΠΕ03)

ΑΔΑ: Ψ3ΕΓ46ΜΤΛΗ-ΒΗΝ – Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Σκαρκάλα Θεοδώρα (ΠΕ03)