ΔΔΕ Φλώρινας – Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Παρασκευή 28 Φεβρ 2020

ΑΔΑ: Ω2Μ146ΜΤΛΗ-Ψ79 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – ΒΑΤΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΕ82)

ΑΔΑ: 6ΠΒΛ46ΜΤΛΗ-Ν0Ξ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΕ82)

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο