Τοποθέτηση σε οργανική θέση εκπαιδευτικών που είτε βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας είτε με βελτίωση θέσης Υποβολή αιτήσεων για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων μέχρι και την Τετάρτη 13-04-2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφα 1968/12-04-2022 (για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας) και 1969/12-04-2022 (για τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ) της ΔΔΕ Φλώρινας

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας με τις προτεινόμενες οργανικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, κατόπιν μετάθεσης τους από άλλο ΠΥΣΔΕ, αίτησης βελτίωσης θέσης και αίτησης οριστικής τοποθέτησης των ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, για το έτος 2022, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της 10/12-04-2022 πράξης του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν οργανικά σε κάποια σχολική μονάδα, παραμένουν εκ νέου στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας και θα κληθούν να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά, για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Δίνεται προθεσμία, για υποβολή αιτήσεων για εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων από την Τρίτη 12-04-2022 μέχρι και την Τετάρτη 13-04-2021 και ώρα 14:00.

[…]

Διαβάστε το έγγραφο με τον προσωρινό πίνακα (Γενική Παιδεία)

Αίτηση για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων


ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας με τις προτεινόμενες οργανικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΕΑΕ), που μετατέθηκαν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΤΕ) αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, καθώς και των αιτούμενων βελτίωση θέσης ή/και οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής, για το έτος 2022, όπως διαμορφώθηκε με την 10/12-04-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν οργανικά, παραμένουν εκ νέου στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας και θα κληθούν να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά, για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Δίνεται προθεσμία, για υποβολή αιτήσεων για εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων από την Τρίτη 12-04-2022 μέχρι και την Τετάρτη 13-04-2022 και ώρα 14:00.

Διαβάστε το έγγραφο με τον προσωρινό πίνακα (Ειδική Αγωγή)

Αίτηση για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων

Share and Enjoy !
Shares