ΔΔΕ Φλώρινας – Αιτήσεις για Βελτίωση Θέσης ή για Οριστική Τοποθέτηση 2014 – Πίνακας με τα μόρια

Αναρτάται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ο πίνακας των αιτήσεων, των εκπαιδευτικών ευθύνης της, για Βελτίωση Θέσης και για Οριστική Τοποθέτηση όσων βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Η ταξινόμηση είναι ανά κλάδο/ειδικότητα.

Σημειώνεται ότι :

  1. Τα μόρια για εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση θα προσμετρηθούν εφόσον τα σχολεία προτίμησης ανήκουν στον Καλλικρατικό Δήμο εντοπιότητας ή εργασίας συζύγου αντίστοιχα.
  2. Οι δηλώσεις προτίμησης σχολείων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση θα υποβληθούν μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. οπότε και θα καταρτιστεί από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ο πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας.
  3. Στον πίνακα δεν εμφανίζεται ποιοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ειδική κατηγορία (Προσωπικά Δεδομένα).

Διαβάστε τον πίνακα

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Υποβολή αποκλειστικά ηλεκτρονικών αιτήσεων από την Τετάρτη 05 Μαΐου 2021 έως και την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00(Διαβάστε περισσότερα)
+ +