Χρόνος απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Διαβάστε το 109268/Δ2/6-8-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τις προθεσμίες κατάθεσης των αιτήσεων για απόδοση δεύτερης ειδικότητας και τις προθεσμίες απόδοσης ή μη αυτής.