Χρήσιμα εργαλεία και οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το 2020-2021 Ενδεικτικός κατάλογος διαθέσιμων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων

Έγγραφο 154816/ΓΔ4/12-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί δύνανται να αξιοποιούν ενεργά εργαλεία, όπως η ψηφιακή τάξη (e-class και e-me), όπου μπορεί να αναρτώνται παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται και στη φυσική τάξη, ασκήσεις ή και τεστ, χρήσιμοι σύνδεσμοι που προσομοιώνουν πειράματα/εργαστηριακές ασκήσεις και λοιπές παιδαγωγικά κατάλληλες παραπομπές. Μάλιστα, σε μαθήματα όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες εμπλέκονται με πιο ενεργό τρόπο σε πρακτικές ασκήσεις και εφαρμογές (όπως είναι τα μαθήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του γραπτού λόγου ή σε μαθήματα όπως η Πληροφορική και τα Μαθηματικά), οι εκπαιδευτικοί δύνανται να παρέχουν οδηγίες/σύντομες αναθέσεις ασκήσεων/δραστηριοτήτων στους μαθητές και τις μαθήτριες που παρακολουθούν εξ αποστάσεως και να συζητούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο, τις απορίες και τις δυσκολίες που ενδεχομένως συναντούν. Μέσω της ηλεκτρονικής τάξης, οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να καταθέτουν επίσης απαντήσεις ή υλικό που τους ανατέθηκε να εκπονήσουν εκτός της διδακτικής ώρας. Σε μαθήματα Φυσικών Επιστημών, όπου αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία τα πειράματα, η παραπομπή σε οπτικοακουστικό υλικό που παρουσιάζει πειράματα και είναι διαθέσιμο μέσω των ΕΚΦΕ ή και άλλων αξιόπιστων εκπαιδευτικών δομών αποτελεί ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο.

Ειδικά, ως προς τα εργαστηριακά μαθήματα οι εκπαιδευτικοί δύνανται να παραπέμπουν τους μαθητές και τις μαθήτριες σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο παρουσιάζονται εκπαιδευτικά σενάρια, υλικά/μέσα, πειράματα, πρακτικές εφαρμογές ή εργαστηριακές ασκήσεις, ώστε με αυτό τον τρόπο να υποκαθίσταται εν μέρει η ενεργός εμπειρία από την εμπειρία του εργαστηρίου. Όπου είναι δυνατή η πρακτική εξάσκηση των μαθητών και μαθητριών εξ αποστάσεως, αυτή ενθαρρύνεται και τα σχετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα μπορούν να αποστέλλονται στους εκπαιδευτικούς για ανατροφοδότηση με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδανικά μέσω της ηλεκτρονικής τάξης).

Αναφορικά με την ασύγχρονη εκπαίδευση, οι υφιστάμενες ψηφιακές δομές του Υπουργείου, όπως τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Ε-Books), το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) και τα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα «Αίσωπος») είναι ήδη οργανωμένες ανά βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ), μάθημα και θεματικές ενότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν, επίσης, να δημιουργήσουν ψηφιακές τάξεις (πχ e-class ή e-me) για την ασύγχρονη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, ασκήσεων και οδηγιών προγράμματος διδασκαλίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν όλοι οι μαθητές και εκπαιδευτικοί κωδικούς Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Ενδεικτικός κατάλογος διαθέσιμων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή URL
Ψηφιακό Σχολείο (dschool) Η κεντρική σελίδα για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης https://dschool.edu.gr/
Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (E-books) Όλα τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή http://ebooks.edu.gr/new/
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) Κεντρική πύλη για αναζήτηση ποικίλου ψηφιακού υλικού σε εκπαιδευτικά αποθετήρια, μουσεία, εκπαιδευτικές πύλες του ΥΠΑΙΘ ή άλλων φορέων

http://photodentro.edu.gr/aggregator/

Ειδικότερα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ του ΙΕΠ) Ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων

http://aesop.iep.edu.gr/

Ειδικότερα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το εθνικό δίκτυο και ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του ΥΠΑΙΘ που διασυνδέει και υποστηρίζει 16.079 μονάδες.
Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας
https://www.sch.gr/
Προσβάσιμο Πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, όπως προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικά, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, κ.ά. που μπορεί να αξιοποιηθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ή και στα εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Περιβάλλοντα για την υποστήριξη της μελέτης και της γλωσσικής διδασκαλίας: σώματα κειμένων, ηλεκτρονικά λεξικά, γλωσσικά διδακτικά εγχειρίδια, γλωσσάρια ορολογίας http://www.greek-language.gr/digitalResources/
Edu-gate Δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΑΙΘ, όπου αναρτώνται εγκύκλιοι για την ενημέρωση των σχολείων αναφορικά με εγκεκριμένα προγράμματα http://edu-gate.minedu.gov.gr/
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ – ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ιστοσελίδα που στοχεύει να αποτελέσει χρήσιμη πηγή ψηφιακής ενημέρωσης για την ασφαλή επιστροφή στις εκπαιδευτικές δομές. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν οδηγίες για εκπαιδευτικούς, μαθητές, απαντήσεις σε ερωτήσεις, σύνδεσμοι, υπουργικές αποφάσεις, οδηγίες του ΕΟΔΥ αλλά και άλλες δράσεις του ΥΠΑΙΘ για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού

https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/

και ειδικότερα για την τηλεκπαίδευση
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/tilekpedefsi/

Εκπαιδευτική Τηλεόραση Η προσφορά της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην Εκπαίδευση συνίσταται κύρια στην παραγωγή και προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων με στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στη δια βίου μάθηση Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
http://www.edutv.gr/index.php/deyterobathmiaΕιδικότερα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση
http://www.edutv.gr/index.php/texniki-ekpaideysi

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο