Χορήγηση-Τροποποίηση-Επικαιροποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31-3-2017


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 13135/ΓΔ4/26-1-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την περίπτωση 5 του άρθρου 48 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τΑ/15-5-2014) οι αιτήσεις χορήγησης /τροποποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται το πρώτο τρίμηνο εκάστου έτους.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31/3/2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ.6 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) με την οποία αντικαταστάθηκε η περίπτωση 14 της υποπαραγράφου Θ3 του άρθρου 1ου του ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/Α/2012) οι άδειες των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επικαιροποιούνται από τον φορέα που αδειοδοτήθηκαν (ΥΠΠΕΘ). Κατόπιν τούτου παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τις σχολικές ιδιωτικές μονάδες της περιοχής τους να καταθέσουν μέχρι 31-5-2017 τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Όσοι φορείς κατέθεσαν αίτηση επικαιροποίησης το έτος 2016 δεν είναι υπόχρεοι υποβολής νέας αίτησης.

Στην αριθμ. 151678/IA/12 YA (ΦΕΚ 3324/τB/21-12-2012) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 84151/ΙΑ/13 ΥΑ (ΦΕΚ 1584/τΒ/21-6-2013) ορίζονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επικαιροποίηση και την τροποποίηση της άδειας.

Το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-3-2017

Σύμφωνα με το 41518/Δ1/10-3-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ:

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 13135/ΓΔ4/26-1-2017 εγκυκλίου μας με την οποία υπενθυμίσαμε τις προθεσμίες υποβολής των αιτημάτων των ενδιαφερόμενων για τη διαδικασία χορήγησης, τροποποίησης και επικαιροποίησης των αδειών των ιδιωτικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι για τη διαδικασία επικαιροποίησης των αδειών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 6 του νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ 83τ. Β΄) εξακολουθεί να ισχύει η με αρ.πρωτ. 86545/Δ1/27-5-2016 σχετική εγκύκλιός μας.

Share and Enjoy !
Shares