Χορήγηση άδειας ξενάγησης χωρίς αμοιβή σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

Έγγραφο 6991/Δ1/14-1-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Εφεξής δεν απαιτείται η σχετική άδεια για «ξεναγήσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου χωρίς αμοιβή σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που είχε αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται επιστημονική και ανασκαφική δραστηριότητα από καθηγητές ανώτατων σχολών και αρχαιολογίας, διευθυντές και καθηγητές ημεδαπών και αλλοδαπών σχολών αρχαιολογίας στην Ελλάδα».

Ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία επιτρέπεται να γίνονται πλέον kol από τον εκπαιδευτικό που συνοδεύει τους φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές σχολείων, τηρώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο