Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: Ψ9ΗΥ4653ΠΣ-ΤΕ8 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή (αφορά στη εκπαιδευτικό Δράγου Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ20 (σχετικό έγγραφο)

Share and Enjoy !
Shares