Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου

ΑΔΑ: 6ΙΓΜ4653ΠΣ-ΠΔ0 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – (αφορά στον εκπαιδευτικο Λαδόπουλο Δημήτριο, ωρομίσθιο εκπαιδευτικό κλ. ΕΜ16) – σχετικό έγγραφο

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο