Σύσταση Επιτροπών Παραλαβής Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων και Δομών Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αρμοδιότητα των επιτροπών παραλαβής είναι η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, υπογράφοντας το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής

Απόφαση 3942/04-11-2022 (ΑΔΑ: 6Ε0946ΜΤΛΗ-ΚΡ7) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την σύσταση … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – 11 Σεπτ 2020

ΑΔΑ: Ψ1ΠΣ46ΜΤΛΗ-ΛΥΥ – Τροποποίηση της αριθμ. 4324/03-09-2020 απόφασης της Διεύθυνσης … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, με απόσπαση για το σχολικό έτος 2020-2021 Αιτήσεις έως και Πέμπτη 3 Σεπτ 2020 και Ώρα 3:00 μμ

ΑΔΑ: Ψ57Σ46ΜΤΛΗ-ΝΛΦ – Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων … ➜ περισσότερα