Διευκρινίσεις για την δημιουργία τμημάτων στην Ενισχυτική Διδασκαλία

Έγγραφο 211678/Δ2/23-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Διευκρίνιση επί της αριθμ. 207095/Δ2/17-12-2015 … ➜ περισσότερα

Οι Συντονιστικές Ομάδες Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Αφορά στην Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Απόφαση 7474/23-12-2015 (ΑΔΑ: 75Μ64653ΠΣ-ΩΙΑ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Συγκροτούμε τις Συντονιστικές … ➜ περισσότερα

Λήξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2013-2014

Έγγραφο 62425/Γ7/23-4-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την αριθμ. 45750/Γ2/27-3-2014/ΦΕΚ … ➜ περισσότερα

Συμπλήρωση της ΥΑ για την Ενισχυτική Διδασκαλία

ΥΑ 24756/Γ7/20-2-2014, ΑΔΑ:ΒΙΚ59-0Ω7 (ΦΕΚ 582/Β/2014) Συμπλήρωση της αριθμ. 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ … ➜ περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2013-2014

Απόφαση 2656/5-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΥ9-4Δ4) του Γενικού Γραμματέτα του Υπουργείου Παιδείας Έγκριση … ➜ περισσότερα

Ξεκινάει από 10 Μαρτίου 2014 και λήγει 12 Μαΐου 2014 η Ενισχυτική Διδασκαλία

Εγκύκλιος 32505/Γ7/6-3-2014 του Υπουργείου Παιδείας Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στη Φυσική Αγωγή

Έγγραφο 28434/Γ7/27-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον … ➜ περισσότερα

Ποιοι εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-2014 στα ΣΚΕΔ του Ν. Φλώρινας

Μετά την υποβολή και των υπεύθυνων δηλώσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, … ➜ περισσότερα

Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας για το πρόγραμμα «Ενισχυτική Διδασκαλία» 2013-2014

Μετά τη λήξη της προθεμίας υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το διδακτικό έτος 2013-2014

Εγκύκλιος 17669/Γ7/7-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΗΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο της … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις που προβλέπεται να γίνουν για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-2014 στα ΣΚΕΔ της Δυτικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ)

ΥΑ 2609/Γ7/10-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΞ9-ΚΤΡ) Τροποποίηση  της  αρ.  πρωτ.  172435/Γ7/13-11-2013  (ΦΕΚ  2996/Β/25-11-2013)  … ➜ περισσότερα

Ορισμός Σχολικών Μονάδων ως Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Δυτικής Μακεδονίας

Έγγραφο Φ46/5457/12-12-2013 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Ποια Γυμνάσια … ➜ περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014

ΥΑ 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/Β/10-12-2013) Προετοιμασία για τη λειτουργία της Ενισχυτικής … ➜ περισσότερα

Έναρξη Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2013-2014

Εγκύκλιος 180661/Γ7/26-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τις … ➜ περισσότερα

Αιτήσεις Γονέων-Κηδεμόνων μαθητων Γυμνασίων για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-2014

Με την 125836/Γ7/10-9-2013 εγκύκλιό του, το ΥΠΑΙΘ καλεί τους γονείς-κηδεμόνες … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο