Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης σχετικά με την Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Απόφαση 37845/Δ2/3-3-2016 (ΦΕΚ 728/Β/18-3-2016, ΑΔΑ:6ΨΣΛ4653ΠΣ-ΗΟΧ) του Υπουργείου Παιδείας Α) Συμπληρώνουμε … Διαβάστε περισσότερα…

Αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών για Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016 που υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Φλώρινας Σειρά κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα

Στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας υποβλήθηκαν συνολικά 47 αιτήσεις για διδασκαλία … Διαβάστε περισσότερα…

Εγκύκλιος έναρξης του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016 Από την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 η έναρξη των μαθημάτων

Εγκύκλιος 35150/Δ2/29-2-2016 (ΑΔΑ:7ΔΤΙ4653ΠΣ-ΙΧΤ) του Υπουργείου Παιδείας Η Τετάρτη 2 Μαρτίου … Διαβάστε περισσότερα…

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία Μέχρι και την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14.00

Εγκύκλιος 34641/Δ2/26-2-2016 (ΑΔΑ:62ΩΓ4653ΠΣ-ΥΦΒ) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της υπ’ … Διαβάστε περισσότερα…

Ο οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2015-2016

Απόφαση 516/25-2-2016 (ΑΔΑ:64Γ44653ΠΣ-6ΨΞ) του Υπουργείου Παιδείας Α π ο φ … Διαβάστε περισσότερα…

Ποιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για την Ενισχυτική Διδασκαλία Αφορά μόνο όσους είναι εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2015-2016

Εγκύκλιος 30544/Δ2/22-2-2016 (ΑΔΑ:ΩΕΞ54653ΠΣ-ΧΨΒ) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο της προετοιμασίας … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016 Αιτήσεις από 24 έως 26-2-2016

Εγκύκλιος 30544/Δ2/22-2-2016 (ΑΔΑ:ΩΕΞ54653ΠΣ-ΧΨΒ) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο της προετοιμασίας … Διαβάστε περισσότερα…

2η συμπλήρωση της ΥΑ για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Απόφαση 15951/Δ2/1-2-2016 (ΦΕΚ 360/Β/17-2-2016, ΑΔΑ:6ΩΣΟ4653ΠΣ-4ΨΧ) του Υπουργείου Παιδείας Συμπληρώνουμε την … Διαβάστε περισσότερα…

Τροποποίηση απόφασης ορισμού Συντονιστικών Ομάδων Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ανά Διεύθυνση ΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αφορά στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 766/5-2-2016 (ΑΔΑ:ΩΡ0Θ4653ΠΣ-ΚΙΞ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Τροποποιούμε την με … Διαβάστε περισσότερα…

Συμπλήρωση της ΥΑ για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Απόφαση 1674/Δ2/8-1-2016 (ΦΕΚ 74/Β/25-1-2016, ΑΔΑ:ΩΥΚ64653ΠΣ-ΒΜΛ) του Υπουργείου Παιδείας Συμπληρώνουμε την … Διαβάστε περισσότερα…

Έγκριση λειτουργίας μεμονωμένων Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Ολιγομελών Τμημάτων

Απόφαση 10900/Δ2/25-1-2016 του Υπουργείου Παιδείας Α. Εγκρίνεται η λειτουργία των … Διαβάστε περισσότερα…

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Ν. Φλώρινας Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 184/13-1-2016 (ΑΔΑ:Ψ2Ι04653ΠΣ-ΒΘ9) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αποφασίζουμε Για το … Διαβάστε περισσότερα…

Τα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ) της Δυτικής Μακεδονίας Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 36/13-1-2016 (ΑΔΑ:Ψ5ΦΞ4653ΠΣ-ΨΔ5) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αποφασίζουμε Για το … Διαβάστε περισσότερα…

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με την Ενισχυτική Διδασκαλία

Απόφαση 29/11-1-2016 (ΑΔΑ:ΩΦ6Σ4653ΠΣ-Δ56) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε Τον ορισμό των … Διαβάστε περισσότερα…

Διευκρινίσεις για την δημιουργία τμημάτων στην Ενισχυτική Διδασκαλία

Έγγραφο 211678/Δ2/23-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Διευκρίνιση επί της αριθμ. 207095/Δ2/17-12-2015 … Διαβάστε περισσότερα…

Οι Συντονιστικές Ομάδες Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Αφορά στην Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Απόφαση 7474/23-12-2015 (ΑΔΑ: 75Μ64653ΠΣ-ΩΙΑ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Συγκροτούμε τις Συντονιστικές … Διαβάστε περισσότερα…

Λήξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2013-2014

Έγγραφο 62425/Γ7/23-4-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την αριθμ. 45750/Γ2/27-3-2014/ΦΕΚ … Διαβάστε περισσότερα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο