Προπαρασκευαστικές ενέργειες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2016-2017

Εγκύκλιος 188992/Δ2/8-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού … ➜ περισσότερα

Προεργασία για την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2016-2017 Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών

Έγγραφο 178041/Δ2/25-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Στο ΦΕΚ Β΄ 3406/21-10-2016 δημοσιεύτηκε … ➜ περισσότερα

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχ. έτος 2016-2017 Εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση

Απόφαση 169770/Δ2/12-10-2016 (ΦΕΚ 3406/Β/21-10-2016, ΑΔΑ:7ΨΛΨ4653ΠΣ-Τ0Μ) του Υπουργείου Παιδείας Οργάνωση και … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης σχετικά με την Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Απόφαση 37845/Δ2/3-3-2016 (ΦΕΚ 728/Β/18-3-2016, ΑΔΑ:6ΨΣΛ4653ΠΣ-ΗΟΧ) του Υπουργείου Παιδείας Α) Συμπληρώνουμε … ➜ περισσότερα

Αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών για Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016 που υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Φλώρινας Σειρά κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα

Στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας υποβλήθηκαν συνολικά 47 αιτήσεις για διδασκαλία … ➜ περισσότερα

Εγκύκλιος έναρξης του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016 Από την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 η έναρξη των μαθημάτων

Εγκύκλιος 35150/Δ2/29-2-2016 (ΑΔΑ:7ΔΤΙ4653ΠΣ-ΙΧΤ) του Υπουργείου Παιδείας Η Τετάρτη 2 Μαρτίου … ➜ περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία Μέχρι και την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14.00

Εγκύκλιος 34641/Δ2/26-2-2016 (ΑΔΑ:62ΩΓ4653ΠΣ-ΥΦΒ) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της υπ’ … ➜ περισσότερα

Ο οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2015-2016

Απόφαση 516/25-2-2016 (ΑΔΑ:64Γ44653ΠΣ-6ΨΞ) του Υπουργείου Παιδείας Α π ο φ … ➜ περισσότερα

Ποιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για την Ενισχυτική Διδασκαλία Αφορά μόνο όσους είναι εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2015-2016

Εγκύκλιος 30544/Δ2/22-2-2016 (ΑΔΑ:ΩΕΞ54653ΠΣ-ΧΨΒ) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο της προετοιμασίας … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016 Αιτήσεις από 24 έως 26-2-2016

Εγκύκλιος 30544/Δ2/22-2-2016 (ΑΔΑ:ΩΕΞ54653ΠΣ-ΧΨΒ) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο της προετοιμασίας … ➜ περισσότερα

2η συμπλήρωση της ΥΑ για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Απόφαση 15951/Δ2/1-2-2016 (ΦΕΚ 360/Β/17-2-2016, ΑΔΑ:6ΩΣΟ4653ΠΣ-4ΨΧ) του Υπουργείου Παιδείας Συμπληρώνουμε την … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση απόφασης ορισμού Συντονιστικών Ομάδων Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ανά Διεύθυνση ΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αφορά στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 766/5-2-2016 (ΑΔΑ:ΩΡ0Θ4653ΠΣ-ΚΙΞ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Τροποποιούμε την με … ➜ περισσότερα

Συμπλήρωση της ΥΑ για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Απόφαση 1674/Δ2/8-1-2016 (ΦΕΚ 74/Β/25-1-2016, ΑΔΑ:ΩΥΚ64653ΠΣ-ΒΜΛ) του Υπουργείου Παιδείας Συμπληρώνουμε την … ➜ περισσότερα

Έγκριση λειτουργίας μεμονωμένων Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Ολιγομελών Τμημάτων

Απόφαση 10900/Δ2/25-1-2016 του Υπουργείου Παιδείας Α. Εγκρίνεται η λειτουργία των … ➜ περισσότερα

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Ν. Φλώρινας Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 184/13-1-2016 (ΑΔΑ:Ψ2Ι04653ΠΣ-ΒΘ9) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αποφασίζουμε Για το … ➜ περισσότερα

Τα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ) της Δυτικής Μακεδονίας Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 36/13-1-2016 (ΑΔΑ:Ψ5ΦΞ4653ΠΣ-ΨΔ5) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αποφασίζουμε Για το … ➜ περισσότερα

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με την Ενισχυτική Διδασκαλία

Απόφαση 29/11-1-2016 (ΑΔΑ:ΩΦ6Σ4653ΠΣ-Δ56) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε Τον ορισμό των … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο