Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2023

Απόφαση Φ.153/46709/Α5/25-04-2023 (ΑΔΑ: 92ΞΝ46ΜΤΛΗ-ΑΩΔ) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ α) τον … ➜ περισσότερα

Υπενθύμιση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας … ➜ περισσότερα

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» Για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και κατανομή υποψηφίων, έτους 2023

Υ.Α. Φ.251/45487/Α5/21-4-2023 (ΑΔΑ: ΨΥ5Β46ΜΤΛΗ-2Ω0) Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική … ➜ περισσότερα

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2023

Υ.Α. Φ.251/45484/Α5/21-4-2023 (ΑΔΑ: 9ΣΚΖ46ΜΤΛΗ-Ξ55) Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και … ➜ περισσότερα

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2023 Το επόμενο διάστημα θα καθοριστεί η κατανομή των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο

Απόφαση Φ253/45188/Α5/20-04-2023 (ΑΔΑ: Ψ2Μ746ΜΤΛΗ-ΒΞ4) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τα Εξεταστικά … ➜ περισσότερα

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2023-2024 Τα μαθήματα ανά ειδικότητα

Απόφαση Φ.153/33472/Α5/23-02-2023 (ΦΕΚ 2098/Β/31-03-2023) του Υπουργείου Παιδείας Για την εισαγωγή … ➜ περισσότερα

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων ΕΠΑΛ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2023-2024 Τα μαθήματα ανά ειδικότητα

Απόφαση Φ.153/33486/Α5/23-02-2023 (ΦΕΚ 2071/Β/31-03-2023) του Υπουργείου Παιδείας Για την εισαγωγή … ➜ περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2023 Υποβολή Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα έως 7/4/2023

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Αρ.Πρωτ. Φ.151/35415/Α5/28-03-2023 Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για … ➜ περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων (ΚΕΕΜ) καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Εξετάσεων (ΚΕΕΕ) έτους 2023 Υποβολή Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα έως 7/4/2023

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Φ.253.3/34869/A5 27-3-2023 Εκδήλωση ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για … ➜ περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2023 Υποβολή Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων το αργότερο έως 7 Απριλίου 2023

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Αρ.Πρωτ. Φ.253.3/34876/A5/27-03-2023 Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 H προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 27-04-2023 ημέρα Πέμπτη

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Φ.251/32019/Α5/21-03-2023 ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΔΑ: ΨΠΓΤ46ΜΤΛΗ-ΘΥΞ Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών … ➜ περισσότερα

Υπενθύμιση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού … ➜ περισσότερα

Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς το Κεφάλαιο Γ της με αρ. Πρωτ. Φ.251/2843/Α5/12-1-2023 εγκυκλίου της Δ/νσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

ΣΧΕΤ: η με αρ. Πρωτ. Φ.251/2843/Α5/12-1-2023 εγκύκλιος της Δ/νσης Εξετάσεων … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 13-03-2023 έως και την Δευτέρα 20-03-2023

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 12407 οικ. Φ.300.2/6-3-2023 Προκήρυξη του … ➜ περισσότερα

Ενηµέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισµού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωµατικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνοµίας Υποβολή δικαιολογητικών µέχρι την ώρα 15.00 της 17-02-2023.

Ενηµέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισµού για την εισαγωγή ιδιωτών … ➜ περισσότερα

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά από 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη έως και 14/02/2023 ημέρα Τρίτη

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 2421.1/6048/23/26-01-2023 προκήρυξη Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών. Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές … ➜ περισσότερα

Γνωστοποίηση ΦΕΚ σχετικά με τους συντελεστές ΕΒΕ και τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 και εφεξής

ΥΠΑΙΘ, Φ.251/2539/A5/11-01-2023 Γνωστοποίηση ΦΕΚ σχετικά με τους συντελεστές ΕΒΕ και … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο